Codex Iuris Canonici
Codex Iuris Canonici, juxta editionem 1983.

Table des matières

CODEX IURIS CANONICI1
LIBER I : DE NORMIS GENERALIBUS


7 Titulus I : De legibus ecclesiasticis
23 Tutulus II : De consuetudine
29 Titulus III : De Decretis generalibus et de instructionibus
34 Titulus IV : De actibus administrativis singularibus
35 Caput I : Normae communes
48 Caput II : De decretis et praeceptis singularibus
59 Caput III : De rescriptis
76 Caput IV : De privilegiis
85 Caput V : De dispensationibus
94 Titulus V : De statutis et ordinibus
95 Titulus VI : De personis physicis et iuridicis
96 Caput I : De personarum physicarum condicione canonica
113 Caput II : De personis iuridicis
124 Titulus VII : De actibus iuridicis
129 Titulus VIII : De potestate regiminis
145 Titulus IX : De officiis ecclesiasticis
146 Caput I : De provisione officii ecclesiastici
157 Art. 1 : De libera collatione
158 Art. 2 : De praesentatione
164 Art. 3 : De electione
180 Art. 4 : De prostulatione
184 Caput II : De amissione officii ecclesiastici
187 Art. 1 : De renuntiatione
190 Art. 2 : De translatione
192 Art. 3 : De amotione
196 Art. 4 : De privatione
197 Titulus X : De praescriptione
200 Titulus XI : De temporis supputatione

203
LIBER II : DE POPULO DEI


204 Pars I De Christifidelibus

208 Titulus I : De Omnium Christifidelium Obligationibus et Iuribus
224 Titulus II : De Obligationibus et Iuribus Christifidelium Laicorum
231 Titulus III : De Ministris Sacris seu de Clericis
232 Caput I : De Clericorum Institutione
265 Caput II : De Clericorum Adscriptione seu Incardinatione
273 Caput III : De Clericorum Obligationibus et Iuribus
290 Caput IV : De Amissione Staus Clericalis
294 Caput V : De Praelaturis Personalibus
297 Titulus V : De Christifidelium Consociationibus
298 Caput I : Normae Communes
312 Caput II : De Christifidelium Consociationibus Publicis
321 Caput III : De Christifidelium Consociationibus Privatis
327 Caput IV : Normae Specirales de Laicorum Consociationibus

329 Pars II : De Ecclesiae Constitutione Hierarchica

Sectio I : De suprema ecclesiae auctoritate

330 Caput I : De Romano Pontifice Deque Collegio Episcoporum
331 Art. 1 De Romano Pontifice
336 Art 2 De collegio episcoporum
342 Caput II : De Synodo Episcoporum
349 Caput III : De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus
360 Caput IV : De Cura Romana
362 Caput V : De Romani Pontificis Legatis

367 SECTIO II : De Ecclesiis Particularibus Deque Earundem Coetibus

Titulus I : De Ecclesiis Particularibus et
De Auctoritate in Iisdem Constituta
368 Caput I : De Ecclesiis Particularibus
374 Caput II : De Episcopis
375 Art 1 De episcopis in genere
381 Art 2 De episcopis diocesanis
403 Art 3 De episcopis coadiutoribus et auxiliaribus
411 Caput III : De Sede Impedita et De Sede Vacante
412 Art 1 De sede impedita
416 Art 2 De sede vancante
430 Titulus II : De Ecclesiarum Particularium Coetibus
Caput I : De Provinciis Ecclesiasticis et de Regionibus
431 Ecclesiasticis
435 Caput II : De Metropolitis
439 Caput III : De Conciliis Particularibus
447 Caput IV : De Episcoporum Conferentiis
459 Titulus III : De Interna Ordinatione Ecclesiarum Particularium
460 Caput I : De Synodo Dioecesana
469 Caput II : De Curia Dioecesana
475 Art 1 De vacariis generalibus et episcopalibus
482 Art 2 De cancellario alissque notariis et de archivis
492 Art 3 De consolio a rebis oeconomicis et de oeconomo
495 Caput III : De Consilio Presbyterali et de Collegio Consultorum
503 Caput IV : De Canonnicorum Capitulis
511 Caput V : De Consilio Pastorali
515 Caput VI : De Paroeciis, de Parochis et de Vicariis Paroecialibus
553 Caput VII : De Vicariis Foraneis
555 Caput VIII : De Ecclesiarum Rectoribus et de Cappellanis
556 Art 1 De ecclesiarum rectoribus
564 Art 2 De cappellanis

572 PARS III : De Instituis Vitae Consecratae et
De Societatibus Vitae Apostolicae

Sectio I : De Institutis Vitae Consecratae

573 Titulus I : Normae Communes Omnibus Institutis Vitae Consecratae
607 Titulus II : De Institutis Religiosis
Caput I : De Domibus Religiosis Earumque Erectione et
608 Suppressione
616 Caput II : De Institutorum Regimine
617 Art 1 De superioribus et consiliis
631 Art 2 De capitulis
634 Art 3 De bonis temporalibus eorumque administratione
640 Caput III : De Candidatorum Admissione et De Sodalium
Institutione
641 Art 1 De admissione in novitiatum
646 Art 2 De novitiatu et novitiorum institutione
654 Art 3 De professione religiosa
659 Art 4 De religiosorum institutione
662 Caput IV : De Institutorum Eorumque Sodalium Obligationibus et
Iuribus
673 Caput V : De Apostolatu Institutorum
683 Caput VI : De Separatione Sodalium Ab Instituto
684 Art 1 De transitu ad aliud institutum
686 Art 2 De egressu ab instituto
694 Art 3 De dimissione sodalium
705 Caput VII : De Religiosis Ad Episcopatum Evectis
708 Caput VIII : De Conferentiis Superiorum Maiorum
710 Titulus III : De Institutis Saecularibus

731 SECTIO II : De Societatibus Vitae Apostolicae


747
LIBER III : DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI


756 Titulus I : De Divini Verbi Ministerio
762 Caput I : De Verbi Dei Praedicatione
773 Caput II : De Catechetica Institutione
781 Titulus II : De Actione Ecclesiae Missionali
793 Titulus III : De Educatione Catholica
796 Caput I : De Scholis
806 Caput II : De Catholicis Universitatiubs Aliisque
807 Studiorum Superiorum Institutis
815 Caput III : De Universitatibus et Facultatibus Ecclesiasticis
821 Titulus IV : De Instrumentis Communicationis Socialis
822 et In Specie de Libris
833 Titulus V : De Fidei Professione

834
LIBER IV : DE ECCLESIAE MUNERE SANCTIFICANDI


840 PARS I : De Sacramentis

849 Titulus I : De Baptismo
850 Caput I : De Baptismi Celebratione
861 Caput II : De baptismi Minstro
864 Caput III : De Baptizandis
872 Caput IV : De Patrinis
875 Caput V : De Collati Baptismi Probatione et Adnotatione
879 Titulus II : De Sacramento Confirmationis
880 Caput I : De Confirmationis Celebratione
882 Caput II : De Confirmationis Ministro
889 Caput III : De Confirmandis
892 Caput IV : De Patrinis
894 Caput V : De Collatae Confirmationis Probatione et Adnotatione
897 Titulus III : De Sanctissima Eucharistia
899 Caput I : De Eucharistica Celebratione
900 Art 1 De sanctissimae eucharistiae ministro
912 Art 2 De sanctissima eucharistia participanda
924 Art 3 De ritibus et caeremoniis eucharisticae celebrationis
931 Art 4 De tempore et loco celebrationis eucharistiae
934 Caput II : De Sanctissima Eucharistia Asservanda et Veneranda
945 Caput III : De Oblata Ad Missae Celebrationem Stipe
959 Titulus IV : De Sacramento Paenitentiae
960 Caput I : De Celebratione Sacramenti
965 Caput II : De Sacramenti Paenitentiae Ministro
987 Caput III : De Ipso Paenitente
992 Caput IV : De Indulgentis
998 Titulus V : De Sacramento Unctionis Infirmorum
999 Caput I : De Sacramenti Celebratione
1003 Caput II : De Ministro Unctionis Infirmorum
1004 Caput III : De Iis Quibus Unctio Infirmorum Conferenda Sit
1008 Titulus VI : De Ordine
1010 Caput I : De Ordinationis Celebratione et Ministro
1024 Caput II : De Ordinandis
1026 Art 1 De requisitis in ordinandis
1033 Art 2 De praerequisitis ad ordinationem
1040 Art 3 De irregularitatibus aliisque impedimentis
1050 Art 4 De documentis requisitis et de scrutinio
1053 Caput III : De Adnotatione Ac Testimonio Peractae Ordinationis
1055 Titulus VII : De Matrimonio
1062 Caput I : De Cura Pastorali et De Iis Quae Matrimonii
1063 Celebrationi Praemitti Debent
1073 Caput II : De Impedimentis Dirimentibus in Genere
1083 Caput III : De Impedimentis Dirimentibus in Specie
1095 Caput IV : De Consensu Matrimoniali
1108 Caput V : De Forma Celebrationis Matrimonii
1124 Caput VI : De Matrimoniis Mixtis
1130 Caput VII : De Matrimonio Secreto Celebrando
1134 Caput VIII : De Matrimonii Effectibus
1140 Caput IX : De Separatione Coniugum
1141 Art 1 De dissolutione vinculi
1151 Art 2 De separatione manente vinculo
1155 Caput X : De Matrimonii Convalidatione
1156 Art 1 De convalidatione simplici
1161 Art 2 De sanatione in radice

1165 PARS II : DE CETERIS ACTIBUS CULTUS DIVINI

1166 Titulus I : De Sacramentalibus
1173 Titulus II : De Liturgia Horarum
1176 Titulus III : De Exequiis Ecclesiasticis
1177 Caput I : De Exequiarum Celebratione
1182 Caput II : De Iis Quibus Exequiae Ecclesiasticae
1183 Concedendae Sunt Aut Denegandae
1186 Titulus IV : De Cultu Sanctorum, Sacrarum Imaginum et Reliquiarum
1190 Titulus V : De Voto et Iureiurando
1191 Caput I : De Voto
1199 Caput II : De Iureiurando

1204 PARS III : DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS

1205 Titulus I : De Locis Sacris
1214 Caput I : De Ecclesiis
1223 Caput II : De Oratoriis et de Sacellis Privatis
1230 Caput III : De Sanctuariis
1235 Caput IV : De Altaribus
1240 Caput V : De Coemeteriis
1244 Titulus II : De Temporibus Sacris
1246 Caput I : De Diebus Festis
1249 Caput II : De Diebus Paenitentiae

1254
LIBER V : DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS


1259 Titulus I : De Acquisitione Bonorum
1273 Titulus II : De Administratione Bonorum
1290 Titulus III : De Contractibus Ac Praesertim De Alienatione
1298 Titulus IV : De Piis Voluntatibus In Genere Et De Piis
1299 Fundationibus

1310
LIBER VI : DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA


PARS I : DE DELICTIS ET POENIS IN GENERE

1311 Titulus I : De Delictorum Punitone Generatim
1313 Titulus II : De Legue Poenali Ac De Praecepto Poenali
1321 Titulus III : De Subiecto Poenalibus Sanctionibus Obnoxio
1330 Titulus IV : De Poenis Aliisque Punitionibus
1331 Caput I : De Censuris
1336 Caput II : De Poenis Expiatoriis
1339 Caput III : De Remediis Poenalibus et Paenitentiis
1341 Titulus V : De Poenis Applicandis
1354 Titulus VI : De Poenarum Cessatione

1363 PARS II : DE POENIS IN SINGULA DELICTA

1364 Titulus I : De Delictis Contra Religionem et Ecclesiae Unitatem
1369 Titulus II : De Delictis Contra Ecclesiasticas Auctoritates
1370 et Ecclesiae Libertatem
1377 Titulus III : De Munerum Ecclesiasticorum Usurpatione
1378 Deque Delictis In Iis Exercendis
1390 Titulus IV : De Crimine Falsi
1392 Titulus V : De Delictis Contra Speciales Obligationes
1397 Titulus VI : De Delictis Contra Hominis Vitam et Libertatem
1399 Titulus VII : Norma Generalis

LIBER VII : DE PROCESSIBUS


1400 PARS I : DE IUDICIIS IN GENERE

1404 Titulus I : De Foro Competenti
1417 Titulus II : De Variis Tribunalium Gradibus et Speciebus
1418 Caput I : De Tribunali Primae Instantiae
1419 Art 1 De iudice
1428 Art 2 De auditoribu et relatoribus
1430 Art 3 De promotore iustitiae, vinculi defensore et notario
1438 Caput II : De Tribunali Secundae Instantiae
1442 Caput III : De Apostolicae Sedis Tribunalibus
1445 Titulus III : De Disciplina In Tribunalibus Servanda
1446 Caput I : De Officio Iudicum et Tribunalis Ministrorum
1458 Caput II : De Ordine Cognitionum
1465 Caput III : De Terminis et Dilationibus
1468 Caput IV : De Loco Iudicii
1469 Caput V : De personis In Aulam Admittendis et De Modo
1470 Conficiendi et Conservandi Acta
1475 Titulus IV : De Partibus In Causa
1476 Caput I : De Actore et De Parte Conventa
1481 Caput II : De Procuratoribus Ad Lites et Advocatis
1490 Titulus V : De Actionibus Et Exceptionibus
1491 Caput I : De Actionibus et Exceptionibus in Genere
1496 Caput II : De Actionibus et Exceptionibus In Specie

1500 PARS II : DE IUDICIO CONTENTIOSO

Sectio I : De Iudicio Contentioso Ordinario

Titulus I : De Causae Introductione
1501 Caput I : De Libello Litis Introductorio
1507 Caput II : De Citatione et Denuntiatione Actorum Iudicialium
1513 Titulus II : De Litis Contestatione
1517 Titulus III : De Litis Instantia
1526 Titulus IV : De Probationibus
1530 Caput I : De Partium Declarationibus
1539 Caput II : De Probatione Per Documenta
1540 Art 1 De natura et fide documentorum
1544 Art 2 De productione documentorum
1547 Caput III : De Testibus et Attestationibus
1549 Art 1 Qui testes esse possint
1551 Art 2 De inducendis et excludendis testibus
1558 Art 3 De testium examine
1572 Art 4 De testimoniorum fide
1574 Caput IV : De Peritis
1582 Caput V : De Accessu et De Recognitione Iudiciali
1584 Caput VI : De Praesumptionibus
1587 Titulus V : De Causis Incidentibus
1592 Caput I : De Partibus Non Comparentibus
1596 Caput II : De Interventu Tertii In Causa
1597 Titulus VI : De Actorum Publicatione, De Conclusione In Causa
1598 et De Causae Discussione
1607 Titulus VII : De Iudicis Pronuntiationibus
1618 Titulus VIII : De Impugnatione Sententiae
1619 Caput I : De Querela Nullitatis Contra Sententiam
1628 Caput II : De Appellatione
1640 Titulus IX : De Re Iudicata Et De Restitutione In Integrum
1641 Caput I : De Re Iudicata
1645 Caput II : De Restitutione In Integrum
1649 Titulus X : De Expensis Iudicialibus et De Gratuito Patrocinio
1650 Titulus XI : De Exsecutione Sententiae

1656 SECTIO II : De processu Contentioso Orali


1670 PARS III : DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS

Titulus I : De Processibus Matrimonialibus
Caput I : De Causis Ad Matrimonii Nullitatem Declarandam
1671 Art 1 De foro competenti
1674 Art 2 De iure impugnandi matrimonium
1676 Art 3 De officio iudicum
1678 Art 4 De probationibus
1681 Art 5 De sententia et appellatione
1686 Art 6 De processu documentali
1689 Art 7 Normae generales
1692 Caput II : De Causis Separationis Coniugum
1696 Caput III : De Processu Ad Dispensationem Super Matrimonio
1697 Rato Et Non Consummato
1707 Caput IV : De Processu Praesumptae Mortis Coniugis
1708 Titulus II : De Causis Ad Sacrae Ordinationis Nullitatem
Declarandam
1713 Titulus III : De Modis Evitandi Iudicia

1716 PARS IV : DE PROCESSU POENALI

1717 Caput I : De Praevia Investigatione
1720 Caput II : De Processus Evolutione
1729 Caput III : De Actione Ad Damna Reparanda

1731 PARS V : DE RATIONE PROCEDENDI IN RECURSIBUS
ADMINISTRATIVIS ATQUE IN PAROCHIS
AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS

1732 SECTIO I : DE RECURSU ADVERSUS DECRETA ADMINISTRATIVA

1739 SECTIO II : DE PROCENDURA IN PAROCHIS AMOVENDIS
VEL TRANSFERENDIS

1740 Caput I : De Modo Procendi In Amotione Parochorum
1748 Caput II : De Modo Procedendi In Translatione Parochorum

1800
CONSTITUTIO APOSTOLICA

1801
Divinus perfectionis Magister


1810 I De Inquisitionibus Ab Episcois Faciendis
1812 II : De Sacra Congregatione Pro Causis Sanctorum
1822 III : De Modo Procedendi In Sacra Congregatione

Autres versions disponibles
Français